News & Events

Exam Schedule

Please  check the link below :: https://dr...More »

कक्षा सन्चालन सम्बन्धी सुचना

उपरोक्त बिषय मा यस गोकुलेश्वर कृषि तथा पशु बिज्ञ...More »

Final Merit LIst

Final Merit of GAASC can be downloaded From: ht...More »

View all

Quotation

Exam Schedule

Please  check the link below ::

https://drive.google.com/open?id=1zYVrHNEf5uT88lE3iWlonxp4lkor_IU_


कक्षा सन्चालन सम्बन्धी सुचना


उपरोक्त बिषय मा यस गोकुलेश्वर कृषि तथा पशु बिज्ञान कलेज गोकुलेश्वर बैतडी मा छैटौ र सातौ Semester  मा अध्ययनरत विद्यार्थी हरु को यही मिती 2075/08/07 देखी नियमित कक्षा सन्चालन हुने भएको छ  र छैटौ र आठऔ Semester  विद्यार्थी हरु ले कोर्ष रजिस्ट्रेसन फारम २०७५०८०६ गते भित्र फारम भरी सक्नु पर्ने सम्बन्धित सबै लाई सुचित गरिन्छ  ! साथै समय मा भर्ना नहुने , कोर्ष रजिस्ट्रेसन फारम नभर्ने , नियमित कक्षा नलिने विद्यार्थी  परिक्षा बाट वन्चित भएमा स्व्यम विद्यार्थी जिम्मेवार हुने व्यहोरा समेत सुचित गरिन्छ !


Final Merit LIst

Final Merit of GAASC can be downloaded From:

https://drive.google.com/file/d/1VLTVQJBS1STagFjNPejYoKLhpBtW7g_p/view?usp=sharing


6th Merit List

6th Merit List Of GAASC CAn be downloaded from

https://drive.google.com/open?id=18PsA9b1AWy_JsAIZBzi8WoAdbp5ghE5p


5th Merit List Of GAASC

5th Merit LIst of GAASC CAn be downloaded from following site published on 02-01-2075

https://drive.google.com/open?id=1_O3eSv5xwlaLacbhiPF57Xl7ctZnjgDc


4th Merit list of GAASC

Fourth Merit List Of GAASC can be downloaded from following link

https://drive.google.com/open?id=1IBGtiUftJhC7ju6Af24Ppy_NG7wzpv7E